Клиникалардын бардык акциялары жана арзандатуулары Бишкек шаарында

Постоянные скидки 10-20%

бессрочная

Кардиохирургическая клиника "Бикард"