• врачи

  • медсёстры

  • клиники

  • услуги

  • библиотека

врачи и клиники на medik.kg - картинка №6

Кош катаракта!

Катарактаны жоюу жөнүндө эмнени билүү керек? Жаш өткөн сайын адамдын көзүндөгү чечекей тунукт…