Снова как девочка: ИНТИМНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ

Автор: Админ
8 ноября 2021 г.

Роды и прожитые годы не щадят женские половые органы: преддверие и стенки влагалища становятся дряблыми, половая щель зияет, слизистая утрачивает былую влажность, да еще и при кашле подтекает моча… Вернуть молодость интимной зоны помогут безскальпельные, щадящие методики интимного омоложения.

Сузить влагалище поможет НИТЕВОЙ ЛИФТИНГ (ПОДТЯЖКА) ВЛАГАЛИЩА: в стенку влагалища вживляются специальные нити, которые в течение 140-180 дней полностью рассасываются и замещаются фиброзными волокнами, создавая в тканях вторичный естественный каркас, удерживающий их в подтянутом состоянии, за счет чего влагалище сужается.

Устранить возрастную сухость влагалища могут инъекционные методики: введение в стенки влагалища собственной богатой тромбоцитами плазмы пациентки (PRP-терапия) и/или филлеров на основе гиалуроновой кислоты (ГК). Введённая в определенные точки интимной зоны ГК может решить такие проблемы как недержание мочи, опущение и слабость стенок влагалища, а также сделать более чувствительными клитор и точку G, то есть сделать более ярким оргазм у женщины.

Эстетикалык гинекология аял туш болгон көйгөйлөрду, бир катар маселелерди чечип бере алат. Бул, баарынан мурда, жаш-курагына байланышкан өзгөрүүлөр жана алардын кесепеттери, мисалы ири жыныстык илебтин оспой калышы (гипотрофия больших половых губ) же алардын (алардын ptosis - шалпайып) калуусу, же ассиметрия көлөмдү жоготуу болот. Менопауза учурунда аял улам кыны кургап , жотолгондо же чучкургондо заараны кармай албай калышы мумкун, кычышып кыйынчылыктар көбөйгөнун сезиши мүмкүн. Эстетикалык гинекология амбулаториялык негизинде ушул жана башка көптөгөн маселелерди тез жана натыйжалуу чечүүгө мүмкүнчүлүк берет.

Бүгүнкү күндө биз интимдик контурдук пластика кылабыз. Жыныстык илебтердин калыбына келтируу, кындын кире беришинин туурасын кичирейтуу, теринин жакын аймакты караларын кетирүү (агартууга), гиалурон кислотасы менен сезимталдыкты өзгөртүү (кучотуу), жетишсиз оор anorgasmia көйгөйдү чечебиз (анын ичинде, клитор жана кын), аймагын көлөмүн өзгөртүү, G чекитин аугментация кылуу, жана жалпысынан, хирургиялык жолу жок аялдын жыныстык жашоо сапатын жакшырта алабыз. Бүгүн, сийдик кармай албай калган аялдар, жада калса жаш кыз-келиндер мындай курч маселеге туш болот, бул учурда, албетте, сарсанаа болуп чыдоого эч кандай кажети жок. Азыркы кезде бир эле процедура- парауретралдык метод менен ушул көйгөйдү чечүүгө жардам беребиз гиалурон кислотасы менен.

Перинеовагинопластика - кындын жайылып кетуусу менен курошууго мумкунчулук берет. Азыркы заманбап технологияларды натыйжалуу колдонуп кайтарылгыс оор туруно жеткирбей алгач этабында койгойго чабуул берет. Ал метод Magic lift intimate Renewel жиби менен «нитевой лифтинг» аркылуу кындын коломун кыскартуу, же кынды кууш кылуу же кын дубалын кучотууго жетишебиз. Ошондой эле жотолгондо же чучкургондо заараны кармай албай калган «инконтиненция» абалын жоготобуз. Амбулатордук шартта эле жасалат. Жергиликтуу пудендалдык анестезия менен болот. Калыбына келуу мооноту -кыска мезгилде 2-3жума. Заматта эле кына ичкерип калат. Эффектиси 3 жылга сакталат. Вагиналдык лифтинг чынында эле натыйжалуу процедура, аялдын озун озу сыйлоо сезимин кучотот жана жеке турмушунун сапатын жакшыртат.

Рекомендованные клиники