• врачтар

  • медсёстры

  • клиникалар

  • кызматтар

  • библиотека

Диагностикалык кызматтардын тизмеси Бишкек шаарында