• врачтар

  • медсёстры

  • клиникалар

  • кызматтар

  • библиотека

догдурлар жана клинкалар medik.kg сайтында - картинка №6

Кош катаракта!

Катарактаны жоюу жөнүндө эмнени билүү керек? Жаш өткөн сайын адамдын көзүндөгү чечекей тунукт…