Нымдашкан жөтөл: белгилери жана дарылоосу

Текшерүү иштери жүргүзүлүп жатат