Симптом барабанных палочек: белгилери жана дарылоосу