ноющая боль в конкретном зубе: белгилери жана дарылоосу