Неполное опорожнение мочевого пузыря: белгилери жана дарылоосу