• врачтар

  • медсёстры

  • клиникалар

  • кызматтар

  • медбиблиотека

Оорунун түрү боюнча белгилери