• врачтар

  • медсёстры

  • клиникалар

  • кызматтар

  • медбиблиотека

Оорулардын жана симптомдордун бардык түрлөрүн издөө