Эң жакшы клиниканы издөө

Кызматтар, адрестер, толук маалыматы менен клиникалардын анкеталары

Регистратуранын телефондору

Ылайыктуу медициналык мекемени тандап кабыл алууга жазылыңыз

Медициналык мекеме

Сиздин үйгө жакын болгон медициналык мекемени табыңыз

национальный центр онкологии и гематологии - medik.kg

Национальный центр онкологии и гематологии

НЦО

в 2001 году был переименован в Национальный центр онкологии при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики

3.8